Novinky

 

NÁHLED PARKOVACÍCH MÍST NA MAPĚ V MLADÉ BOLESLAVI

 


 

Došlo ke změně podmínek pro majitele vyhrazených parkovacích míst

Vzhledem k aktuální dopravní situaci ve městě a chystanému parkovacímu systému, který bude koncepčně řešit parkování prakticky v celé Boleslavi, bylo nutné přistoupit ke změně i v systému vyhrazených parkovacích míst. Rada města rozhodla, že nadále se nová vyhrazená parkovací místa přidělovat nebudou. Majitelé těch stávajících mohou požádat o jejich prodloužení, ale tentokrát pouze do 30.6. 2019, nikoliv na celý rok. Zvedl se také poplatek za jedno parkovací místo, doposud činil 12 tisíc korun za rok, nově to bude 24 tisíc za rok. I tak cena v tuto chvíli neodpovídá reálné ceně parkovacího místa v Mladé Boleslavi, maximální výše, kterou by město za parkovací místo mohlo požadovat, je 45.625,-Kč za jedno vyhrazené stání konkrétního uživatele. Sleva pro důchodce zůstává zachována, zaplatí tedy polovinu.

NOVÉ PARKOVACÍ AUTOMATY ....už i bez mincí

I v Mladé Boleslavi již lze platit na některých parkovacích automatech bezhotovostně pomocí bankovní karty. V rámci pilotního projektu chytrého města ,,Smart City" byly v loklaitě ZPS sloužící primárně pro dlouhodobé stání instalovány nové autonomní parkovací automaty , na kterých lze úhradu za parkovné provést jak mincemi tak bezhotovostně platební kartou jak kontaktní, tak bezkontaktní verzí včetně platby pomocí mobilního telefonu (NFC). Řidičům tak odpadá obtěžující nutnost mít u sebe neustále drobné mince na parkování.

Stávající tarifní struktura na těchto parkovištích zůstává nezměněna v sazbě 10,-Kč za celý jeden den stání mimo víkendy a státní svátky kdy je  parkování v ZPS zdarma. Zakoupený parkovací lístek potom platí na všech parkovištích ZPS se shodným tarifem (10,-/den), mezi kterými může řidič během 24 hodin dle potřeby přejíždět jen s jedním lístkem. Jedinou změnou je , že při aktivaci automatu je nejprve nutné zadat registrační značku vozidla, která bude sloužit jako základní údaj dokladující úhradu za parkování a předá informaci o obsazení parkovacího místa, které prostřednictvím mobilní aplikace nebo přímo do navigace vozidla pomůže ostatním řidičům s hledáním volného místa v cíli své cesty.

Parkujete v centru  města. Objíždíte několik parkovišť a bezúspěšně hledáte volné místo. Stojí vás to čas i peníze. Chytré technologie vás přivedou na volné stání na první dobrou.

 


 

Senior Taxi

Město Mladá Boleslav nabízí novou službu Senior Taxi. Je určená všem občanům s trvalým pobytem na území města Mladá Boleslav, kteří dovršili věk 65 let, nebo vlastní průkaz ZTP, či ZTP+P – v tomto případě bez věkového omezení. Službu je možné objednávat od 1. 9. 2018.
 
 
 

Co k tomu potřebuji?

Službu lze využít jen s platnou městskou kartou, která nyní funguje jako karta na autobus nebo pro slevu ze vstupného v bazénu.  

Kde kartu získám?

Městskou kartu všem, kdo mají na službu Senior Taxi nárok, bezplatně vystaví v sídle Městských parkovacích domů Mladá Boleslav s.r.o. nebo na informacích Dopravního podniku Mladá Boleslav (na autobusovém nádraží). Karta bude mít neomezenou platnost.

Co musím pro vydání karty předložit?

Pro vyřízení je potřebné předložit občanský průkaz a držitelé průkazu ZTP, ZTP/P také tento průkaz. Každý klient, který poprvé využije tuto službu, je povinen podepsat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely evidence služby Senior Taxi.

Už kartu mám, musím s ní také na některé z výdejních míst?

 Nikoliv, pokud je vám více než 65 let a kartu používáte, jste již v evidenci. Kartu si tak zaktivujete při první jízdě Senior Taxi.
Pokud jste však majitel průkazky ZTP či ZTP+P a věkový limit nesplňujete, musíte si zajít na Dopravní podnik MB nebo do Parkovacích domů Mladá Boleslav, aby vás do evidence zanesli.

Kolik mne služba bude stát?

Ve vozidle zaplatíte vždy pouze smluvní částku 20 Kč za jednu jízdu v Mladé Boleslavi, ve všech příměstských částech a do vybraných cílů v Kosmonosech. Uvedená cena platí pro jednoho klienta. Jedna osoba jako nutný doprovod s klientem je převážena zdarma, stejně jako příruční zavazadla. Každá jízda je považována za samostatnou jízdu, přičemž jednou jízdou se rozumí cesta tam, cesta zpět je považována za další jízdu.

Jak to celé funguje?

Služba Senior taxi bude poskytována pouze na katastrálním území města Mladá Boleslav a Kosmonosy pro občany s trvalým bydlištěm v Mladé Boleslavi, a to nepřetržitě – v 24hodinovém provozu po sedm dní v týdnu. Klient si službu objedná na telefonním čísle smluvní partnerské taxislužby. Objednávat se bude telefonicky minimálně jeden den (24 hodin) předem. Pokud bude služba objednávána v den přepravy, provozovatel přepraví klienty dle svého uvážení, např. pokud mu to bude dovolovat volná kapacita.

Pro jaké jízdy lze službu objednat?

Klient může být přepraven pouze na určená konkrétní místa ve městě Mladá Boleslav a Kosmonosy:

 • budovy subjektů vykonávajících státní správu a samosprávu,

 • zdravotnická zařízení a lékárny,

 • pobočky České pošty,

 • školy a mateřské školy,

 • vlaková nádraží a autobusové nádraží,

 • domovy seniorů, domovy s pečovatelskou službou,

 • městský bazén,

 • hřbitovy,

 • dům kultury + ostatní kulturní objekty,

 • kluby seniorů, mezigenerační a komunitní centra,

 • zařízení poskytovatelů sociálních služeb ve městě Mladá Boleslav

 • zařízení církví a náboženských společností registrovaných v České republice.

Klient se smí přepravit pouze z místa svého bydliště na některou z uvedených adres a zpět. Řidič nedoprovází klienta k lékaři, nepomáhá s nákupem apod., v případě potřeby musí mít klient zajištěný doprovod, který tyto činnosti zajistí (příbuzný, pečovatelská služba). Řidič nepřebírá odpovědnost doprovodu klienta.

Kde si lze jízdu objednat?

Jízdu Senior taxi lze objednat na těchto telefonních číslech:

 • 702 055 088 (Central Taxi)

 • 606 041 845 (VIP Line)