Parkování na Starém městě

 

Parkovací dům ,,Militká“ a parkování na Staroměstském nám., Mladá Boleslav

 

Od podzimu 2011 slouží motoristické veřejnosti podzemní parkovací dům v historickém centru Mladé Boleslavi, který doplňuje zónu placeného stání o další alternativu parkování.

Na Staroměstském náměstí jsou nyní umístěny celkem tři parkovací automaty s tarifem dle obecně závazné vyhlášky ( 5,-/30min., 10,-/1h,20,-/za další hodinu) platným v době pondělí až pátek od 8:00h do 18:00h. Sobota, neděle a státní svátky jsou zdarma. Držitelé průkazu ZTP(-P) parkují zdarma pouze na jim vyhrazených místech. Celkem 52 parkovacích míst na náměstí tak slouží převážně pro krátkodobé stání návštěvníků, kteří své záležitosti stihnou vyřídit během kratší doby a nechtějí zajíždět do podzemního parkovacího domu. Dlouhodobé stání je pak možné v ulici Pražská (15 stání) v tarifu 30,-/den.

Podzemní parkovací dům naproti tomu nabízí levnější a hlavně větší jistotu volného místa, které je navíc bezpečně chráněno kamerovým dohledem a stálým dispečinkem operátora. Vjezd do parkovacího domu je vpravo z ulice K. Militkédo ulice Železné.Ve čtyřech podlažích se nachází celkem 77 parkovacích míst, vč. 6 míst pro ZTP. Chodecký koridor je ve všech podlažích značen (žlutě) k nástupním plochám výtahu do ulice Železná. Závorový i pokladní systém je shodný s parkovacím domem ,,Jaselská“ a chráněným parkovištěm ,,U Centrothermu“. První hodina v době od 7:00h do 18:00h je ZDARMA, každá další hodina pak za 10,-Kč. Noční sazba od 18:00 do 7:00h je 10,-Kč /vjezd. Parkovné se platí u pokladen před výjezdem z parkoviště. Návod na obsluhu automatu je v nabídce pokladny.

 

 

Rozmístění rezidentních zón v ZPS Mladá Boleslav