Parkovací karty

Informace

Ve dnech 27.12.,28.12 a 31.12, bude kancelář a výdejní místa MPDMB uzavřena .

Děkujeme za pochopení

 

Rezidentní a abonentní parkovací oprávnění  na rok 2019

 Upozornění pro řidiče, držitele parkovacích oprávnění vydaných operátorem městského parkovacího systému  MPDMB s.r.o. s platností do 31.12.2018.

Termíny a prodloužení platnosti oprávnění :

a) Pro oblast ZPS (červená karta) končí platnost stávajících oprávnění k 31.12. 2018. Oprávnění na další období se vydávají od 12.11. 2018.

b) Pro oblast B (zelená karta) končí platnost stávajících oprávnění k 31.12. 2018. Oprávnění na další období se vydávají od 12.11. 2018.

c) Pro oblast B (oranžová karta) Na Kolonii končí platnost stávajících oprávnění k 31.12. 2018. Oprávnění na další období se vydávají od 12.11. 2018.

d) Pro lokální oblasti (modrá karta) se platnost stávajících oprávnění prodlužuje do 30.4. 2019. Oprávnění na další období se začnou vydávat až od 1.3. 2019

 Z důvodu přechodu na nový evidenční systém je nutné předložit doklady prokazující splnění zákonem stanovených podmínek pronárok k vydání parkovacího oprávnění vyplývající z ustanovení § 23 odst.1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Zejména pak prokázání adresy trvalého bydliště u fyzických osob a prokázání sídla nebo provozovny v rezidentní lokalitě u OSVČ a u právnických osob. Žadatel - fyzická osoba zároveň předkládá doklady prokazující právní vztah k vozidlu k jehož RZ  bude oprávnění vázáno.V případě zastupující osoby je k úkonu nutná plná moc podepsaná oprávněným zmocnitelem.

Ceny za vydání oprávnění zůstávájí neměnné v souladu s ceníkem v Nařízení č.1/2006 StmMB.
 

Provozní doba kanceláře pro agendu parkovacích oprávnění je :

Po a St   8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00

Út,Čt,Pá  8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00

Starofarní 152, Mladá Boleslav, 1. patro