Informace

DŮLEŽITÁ INFORMACE :

Klient , kterému se změnila RZV (SPZ) vozidla musí k nové registraci na rok 2019 vrátit stávající vydanou kartu. Pokud tak neučiní, nebude mu nové oprávnění vydáno.


 

Končí platnost parkovacích karet bez provedené evidenční kontroly na rok 2019


Upozorňujeme řidiče, držitele parkovacích karet opravňujících ke stání v lokálních rezidentních zónách ve správě operátora MPDMB na ukončení platnosti oprávnění , která nejsou k 30.4. 2019 evidována jako platná pro rok 2019. Toto opatření se týká všech klientů z lokalit v ul. Pezinská, Laurinova, Jičínská, Purkyňova a na Tř. V. Klementa, kteří si osobně při evidenci platnost svého oprávnění ještě neprodloužili na další období.


Oprávnění prodlužuje výdejna na adrese Starofarní 152 v kanceláři č.8 v době od 8-12 a od 13-16 ve dnech pondělí až pátek. Na novou registraci či prodloužení platnosti stávajícího oprávnění mají nárok obyvatelé , kteří mají trvalé bydliště v dané lokalitě nebo právnické a fyzické osoby podnikající , které mají v lokalitě provozovnu nebo sídlo firmy.


Občané města musí své trvalé bydliště při registraci prokázat občanským průkazem a doložit právní vztah k vozidlu (např. OTP) na které oprávnění na další období žádají. Pokud klient žádá o změnu RZV (SPZ) musí přinést k nové registraci svoji stávající kartu, která je ceninou v majetku společnosti MPDMB a stejně tak musí kartu odevzdat držitel, který pozbyl právo na její držení nebo o prodloužení již nemá zájem. Veškeré informace jsou na www.mpdmb.cz

 

 

 


 AKTUÁLNÍ INFORMACE :

Po dohodě se stavbou bude od PÁTKU 10. května , za zvýšené opatrnosti kvůli části stále ještě nezpevněné komunikace (30m), možné začít v zatím omezené míře opět využívat rezidentní stání na nové dlažbě, vyjma asfaltových ploch ve vnitrobloku kde bude i nadále probíhat stavební činnost. Dopravní značení Zákaz vjezdu (DZ B1+e) na začátku ulice Lukášova, je doplněno  dodatkovou tabulkou

,,MIMO STAVBU A REZIDENTŮ".

 

 

Rozšíření platnosti parkovacích oprávnění v ZPS ,,LUKÁŠOVA“ do 10. července  2019Z důvodu vyvolané rekonstrukce vodovodního řadu ve správě společnosti VaK MB pod tělesem komunikace v ulici Lukášova bude v průběhu prací (4.3.-10.7. 2019) částečně omezeno rezidentní parkování v této zóně.

V průběhu stavby bude pro potřeby oprávněných rezidentů vyhrazeno dočasné parkoviště na Náměstí Míru před prodejnou ,,Jizerka“. Zároveň je od 1.3. 2019 do 10.7. 2019 dočasně rozšířena platnost parkovacích oprávnění vydaných operátorem ZPS pro lokalitu ,,LUKÁŠOVA“ na zpoplatněné parkoviště na Komenského náměstí a na ulici 9. Května.
Platná parkovací karta pro lokalitu ,,Lukášova“ tak platí do 10.7. 2019 jako platný parkovací lístek z automatu (DZ IP13c) avšak pouze na vyjmenovaných parkovištích, mimo stání na rezidentních místech (DZ IP12+e) přilehlých lokalit (Pivovarská a 9.května,), kde nesmí dojít k omezení práv záborem místa stávajícím rezidentům.

 


 

Domácí fotbalové zápasy opět ovlivní dopravu v okolí stadionu

 

Blížící se jarní část fotbalové sezóny bude mít jako již tradičně vliv také na dopravu v okolí stadionu. V době konání domácích zápasů FK Mladá Boleslav bude platit úplná uzavírka v Jiráskově ulici, konkrétně v úseku mezi ulicemi U Stadionu a Jana Palacha. Jedná se konkrétně o šest zápasů, první z nich se hraje už 9. února. Další termíny jsou 23. února, 9. a 30. března a 13. a 27. dubna. (www.mb-net.cz)


  

Změna režimu rezidentního stání na náměstí Republiky od 1.1. 2019

 

Ke změně organizace parkování na náměstí Republiky jsme přistoupili z důvodu nově umožněného využití plochy pro parkování v horní střední části náměstí , kde bude nyní nově vyznačena striktní rezidentní zóna  s garancí  parkovacího místa pouze  pro oprávněné držitele parkovacích karet (P-RESERVE). V minulosti povolené stání rezidentům na místech s parkovacím automatem bylo značně nekoncepční z důvodu plnění primárního účelu regulace statické dopravy, zejména pak  dlouhodobým obsazením poplatkem regulovaných parkovacích míst. Nebyla zde tak plně zajištěna přirozená rotace parkujících, která je v centru města s přirozenou komerční aktivitou častým cílem ostatních řidičů. Zároveň jsme nebyli schopni ze stejného kapacitního důvodu vyhovět novým žádostem místních obyvatel  na vydávání karet kde do této lokality byl tři roky zpětně vydán ,, stop-stav" na vydání nových oprávnění.
 
 Nynější úpravou  budeme schopni zajistit nejen vyšší respektovanost dodržování nařízení obce jak místním firmám a úřadům v podobě volných míst pro jejich klientelu ale hlavně můžeme nabídnout větší a garantovanou kapacitu parkování právě pro  rezidenty s trvalým bydlištěm na Náměstí Republiky a uspokojit tak stále narůstající poptávku v této jinak dopravně velmi zatížené lokalitě. Toto parkoviště bude vyhrazeno 24 denně jen pro držitele platného parkovacího oprávnění . Samozřejmě nadále platí , že mimo provozní dobu parkovacích automatů je stání v uličním prostoru na vyznačených místech bez omezení zdarma.
 
 

 

Změna pro majitele vyhrazených parkovacích míst

 

Vzhledem k aktuální dopravní situaci ve městě a chystanému parkovacímu systému, který bude koncepčně řešit parkování prakticky v celé Boleslavi, bylo nutné přistoupit ke změně i v systému vyhrazených parkovacích míst. Rada města v prosinci rozhodla, že nadále se nová vyhrazená parkovací místa přidělovat nebudou. Majitelé těch stávajících mohou požádat o jejich prodloužení, ale tentokrát pouze do 30. 6. 2019, nikoliv na celý rok. Zvedl se také poplatek za jedno parkovací místo, doposud činil 12 tisíc korun za rok, nově to bude 24 tisíc za rok. I tak cena v tuto chvíli neodpovídá reálné ceně parkovacího místa v Mladé Boleslavi, maximální výše, kterou by město za parkovací místo mohlo požadovat, je 45 625 Kč za jedno vyhrazené stání konkrétního uživatele. Sleva pro důchodce zůstává zachována, zaplatí tedy polovinu. Nový systém také sjednocuje cenu těchto míst pro celé území města včetně

příměstských částí.

 

 

Rezidentní a abonentní parkovací oprávnění  na rok 2019

 Upozornění pro řidiče, držitele parkovacích oprávnění vydaných operátorem městského parkovacího systému  MPDMB s.r.o. s platností do 31.12.2018.

Termíny a prodloužení platnosti oprávnění :

a) Pro oblast ZPS (červená karta) končí platnost stávajících oprávnění k 31.12. 2018. Oprávnění na další období se vydávají od 12.11. 2018.


 

b) Pro oblast B (zelená karta) končí platnost stávajících oprávnění k 31.12. 2018. Oprávnění na další období se vydávají od 12.11. 2018.


 

c) Pro oblast B (oranžová karta) Na Kolonii končí platnost stávajících oprávnění k 31.12. 2018. Oprávnění na další období se vydávají od 12.11. 2018.


 

d) Pro lokální oblasti (modrá karta) se platnost stávajících oprávnění prodlužuje do 30.4. 2019. Oprávnění na další období se začnou vydávat až od 1.3. 2019


 

 Z důvodu přechodu na nový evidenční systém je nutné předložit doklady prokazující splnění zákonem stanovených podmínek pro nárok k vydání parkovacího oprávnění vyplývající z ustanovení § 23 odst.1 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

 Zejména pak prokázání adresy trvalého bydliště u fyzických osob a prokázání sídla nebo provozovny v rezidentní lokalitě u OSVČ a u právnických osob. Žadatel - fyzická osoba zároveň předkládá doklady prokazující právní vztah k vozidlu k jehož RZ  bude oprávnění vázáno.V případě zastupující osoby je k úkonu nutná plná moc podepsaná oprávněným zmocnitelem.

Ceny za vydání oprávnění zůstávájí neměnné v souladu s ceníkem v Nařízení č.1/2006 StmMB.
 

Provozní doba kanceláře pro agendu parkovacích oprávnění je :

Po a St   8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00

Út,Čt,Pá  8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00

Starofarní 152, Mladá Boleslav, 1. patro

 

 


 

 

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob společností

 

Společnost:                       Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.

IČ:                                     278 80 834

DIČ:                                  CZ278 80 834

Se sídlem:                          Mladá Boleslav, Starofarní 152, PSČ 293 01

Zastoupená:                       Jan Nejman, jednatel

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 123806

 

Telefonní kontakt: 326 307 854

 Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 dále jen (“společnost“)

 

Společnost, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu
a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společnostní.

 

Společnost zpracovává osobní údaje  v souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a dále v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů v platném znění.

  

Shromažďované údaje

Společnost zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

 -      jméno a příjmení

 -     adresa bydliště/sídla

 -     rodné číslo/IČO

 -     adresa elektronické pošty

 -     telefonní číslo

 -     číslo OP

 

Účel zpracování

Pro realizaci uzavření smlouvy o vydání parkovacího oprávnění nebo jiného smluvního vztahu se zákazníkem týkající se organizace statické dopravy v Mladé Boleslavi v souladu s parkovacím systémem statutárního města Mladá Boleslav a splnění dalších povinností vyplývajících ze zákona nebo smlouvy společnost potřebuje znát výše zmíněné údaje. Tyto údaje společnost získá při ověření nároku na  vydání parkovacího oprávnění klientovi a to buď trvale, nebo dočasně. Jelikož jsou tyto osobní údaje klienta získávány za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti, není nutný výslovný souhlas klienta se zpracováním.

 

Forma a délka zpracování

Osobní údaje klienta jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Údaje zpracované za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je klient, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti (pro zajištění parkovacích karet, vyřizování reklamací a stížností, účetní a daňové povinnosti a další) jsou uchovány po dobu nezbytně nutnou stanovenou právními předpisy (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a další) nejdéle po dobu 10 let, pokud jiný právní předpis nestanoví lhůtu delší.

 

Zpracovatelé

Osobní údaje jsou pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány pouze společností a jejími zaměstnanci.

 

Poučení o právech

Klienti mají k zaručení ochrany jejich osobních údajů tato práva:

 

1. Právo na informace

Právem na informace se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 13 nařízení. Zejména se jedná o právo klienta na znalost totožnosti a kontaktních údajů správce a o znalost účelu, pro který jsou osobní údaje klienta společností shromažďovány a zpracovávány.

2. Právo na přístup k osobním údajům

Právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 15 nařízení. Zejména se jedná o právo klienta na získání potvrzení od společnosti, zda a případně za jakým účelem jsou osobní údaje klienta zpracovávány.

3. Právo na opravu

Právem na opravu se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 16 nařízení, zejména pak právo na to, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se klienta týkají.

4. Právo na výmaz (být zapomenut)

Právem na výmaz se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 17 nařízení, zejména se jedná o právo klienta, aby společnost bez zbytečného odkladu na požádání klienta vymazala osobní údaje klienta za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením.

5. Právo na omezení zpracování

Právem na omezení zpracování se rozumí veškerá práva klienta obsažená
v čl. 18 nařízení.

6. Právo na přenositelnost údajů

Právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá práva klienta obsažená
v čl. 20 nařízení, zejména pak právo klienta získat své osobní údaje, které poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

7. Právo vznést námitku

Právem vznést námitku se rozumí veškerá práva klienta obsažená v čl. 21 nařízení.

 

Zjistí-li nebo domnívá-li se klient, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochrannou klienta soukromého života, v rozporu s nařízením nebo v rozporu se zákonem, může požadovat po společnosti vysvětlení či požadovat, aby byl takovýto stav odstraněn.

 

Klient má dále právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů.

 

Právo klienta na jiné prostředky soudní a správní ochrany tím není dotčeno.

 

dokument v pdf zde