Ceník statutárního města Mladá Boleslav

za užívání vymezených komunikací ve vymezených oblastech k stání silničního motorového vozidla a provozní doba parkovacích automatů

 

Tento ceník stanoví ceny za užívání vymezených komunikací ve vymezených oblastech k stání silničního motorového vozidla dle Nařízení č.2/2019, o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech statutárního města Mladá Boleslav, v platném znění.

 

Maximální provozní doba parkovacích automatů je Po – Ne    06 – 22 hodin.      

 

Stanovená provozní doba pro oblast A a oblast B  

na místních komunikacích vyhrazených ke stání silničních motorových vozidel rezidentů a abonentů (RA - modrá zóna):                     

      denně od 00,00 hodin do 24,00 hodin,

na místních komunikacích určených ke stání silničních motorových vozidel návštěvníků

krátkodobé  parkování  (PA1 - oranžová zóna): 

         pondělí až pátek od 08,00 hodin do 18,00 hodin,

na místních komunikacích určených ke stání silničních motorových vozidel návštěvníků     

         -     krátkodobé a dlouhodobé parkování (PA2 - zelená zóna):

  pondělí až pátek od 08,00 hodin do 18,00 hodin,

  sobota od 08,00 hodin do 14,00 hodin,     

na místních komunikacích určených ke stání silničních motorových vozidel návštěvníků

-          dlouhodobé  parkování  (PA3 - žlutá zóna):                                                              

      pondělí až pátek  od 08,00 hodin do 18,00 hodin,

      s výjimkou parkoviště za Zimním stadionem:

      pondělí až pátek  od 08,00 hodin do 16,00 hodin.       

 

Ceny parkovacích oprávnění pro oblast A a B

Ceny parkovného za stání silničních motorových vozidel návštěvníků                                        

    - krátkodobé parkování  PA1, PA2

      oranžová a zelená zóna:   - prvních 15 minut bez nutnosti registrace ....ZDARMA

                                          - za 30 minut  ……………..……........................ 5,- Kč

                                          - za 1. hodinu ………………...….......................10,- Kč                         

                                          - za 2. každou další hodinu …........................20,- Kč

                                           - minimální cena...........................................5,- Kč

 

     - dlouhodobé parkování  PA3,         

       žlutá zóna:               - prvních 15 minut bez nutnosti registrace... ZDARMA

                                     - maximálně za den...................................30,- Kč

                                     - minimální cena........................................30,- Kč

            

              Ceny parkovného budou v českém a anglickém jazyce uvedeny na jednotlivých

              parkovacích automatech.

 

Ceny parkovacích oprávnění za stání silničních motorových vozidel rezidentů a abonentů  RA,LRA

modrá zóna:    - rezidentní oprávnění  ……… 1.000,- Kč/rok/1. vozidlo

                     - rezidentní oprávnění  ……… 2.000,- Kč/rok/2. vozidlo stejného držitele

                    -  abonentní oprávnění ……...10.000,- Kč/rok/1.vozidlo

                    -  abonentní oprávnění.........20.000,-Kč/rok/2. a každé další vozidlo

                    -  návštěvnické oprávnění.........200,-Kč/den (pouze EPO)

 

lokální zóna :    - rezidentní oprávnění  ….....…… ZDARMA/rok/1. vozidlo

                     - rezidentní oprávnění  …….....… 1.000,- Kč/rok/2. vozidlo stejného držitele

                    -  abonentní oprávnění …......…... ZDARMA/rok/1.vozidlo

                    -  abonentní oprávnění................5.000,-Kč/rok/2. vozidlo

                    -  abonentní oprávnění ............ 10.000,-Kč/rok/3. a každé další vozidlo

                    -  návštěvnické oprávnění ..............200,-kč/den (pouze EPO)

                    -  návštěvnické oprávnění rezidenta....1.ZDARMA (pouze EPO)

 

Osoby, které jsou oprávněny užívat silniční motorová vozidla označená O7 (vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou) parkují zdarma pouze na jim vyhrazených místech nebo s registrací u operátora MPS (pouze EPO).

 

EPO – jedná se o systém evidence parkovacích oprávnění pro lokality, kde je dostatečná kapacita parkovacích míst a oprávnění je evidováno na základě individuálního posouzení žádosti podané u operátora MPS

 

 

 

 

Na základě žádosti o zrušení rezidentního nebo abonentního parkovacího oprávnění firmě Městské parkovací domy s.r.o., IČO: 278 80 834,  Starofarní 152 Mladá Boleslav bude žadateli vrácena příslušná část zaplacené ceny k prvnímu dni následujícího měsíce.