Ceník statutárního města Mladá Boleslav

za užívání vymezených komunikací ve vymezených oblastech k stání silničního motorového vozidla a provozní doba parkovacích automatů

 

Tento ceník stanoví ceny za užívání vymezených komunikací ve vymezených oblastech k stání silničního motorového vozidla dle Nařízení č.1/2006, o placeném stání na místních komunikacích ve vymezených oblastech statutárního města Mladá Boleslav, v platném znění.

 

Maximální provozní doba parkovacích automatů je Po – Ne    06 – 22 hodin.      

 

Stanovená provozní doba pro oblast A a oblast B  

na místních komunikacích vyhrazených ke stání silničních motorových vozidel rezidentů a abonentů (RA - modrá zóna):                     

      denně od 00,00 hodin do 24,00 hodin,

na místních komunikacích určených ke stání silničních motorových vozidel návštěvníků

krátkodobé  parkování  (PA1 - oranžová zóna): 

         pondělí až pátek od 08,00 hodin do 18,00 hodin,

na místních komunikacích určených ke stání silničních motorových vozidel návštěvníků     

         -     krátkodobé a dlouhodobé parkování (PA2 - zelená zóna):

  pondělí až pátek od 07,00 hodin do 19,00 hodin,

  sobota od 07,00 hodin do 14,00 hodin,     

na místních komunikacích určených ke stání silničních motorových vozidel návštěvníků

-          dlouhodobé  parkování  (PA3 - žlutá zóna):                                                              

      pondělí až pátek  od 08,00 hodin do 18,00 hodin,

      s výjimkou parkoviště za Zimním stadionem:

      pondělí až pátek  od 08,00 hodin do 16,00 hodin.       

 

Ceny parkovného a parkovacích karet pro oblast A

Ceny parkovného za stání silničních motorových vozidel návštěvníků                                        

             - krátkodobé parkování  PA1, 

      oranžová zóna:      - za 15 minut……………………..1,- Kč

                                    - za 30 minut  ……………..……  5,- Kč,

                                    - za 1. hodinu ………………….. 10,- Kč,                                   

                                    - za každou další hodinu ………. 20,- Kč

                                    - minimální cena ………….……  1,- Kč.

  

Ceny parkovného za stání silničních motorových vozidel návštěvníků

     - dlouhodobé parkování  PA3,         

       žlutá zóna:             - za 1 hodinu  ……………..……   5,- Kč,

                                     - maximálně za den ……….…… 10,- Kč,

                                     - minimální cena ………….……   5,- Kč.

            

              Ceny parkovného budou v českém a anglickém jazyce uvedeny na jednotlivých

              parkovacích hodinách (parkovacích automatech).

 

Ceny parkovacích karet za stání silničních motorových vozidel rezidentů a abonentů  RA

modrá zóna: - rezidentní karta  ……… 1.000,- Kč/rok/1. vozidlo

                    - rezidentní karta  ……… 2.000,- Kč/rok/2. vozidlo stejného držitele

                    -  abonentní karta  ……...10.000,- Kč/rok/vozidlo

 

osoby, které jsou oprávněny užívat silniční motorová vozidla označená O1 (vozidlo      

přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou) parkují zdarma.

 

Za vystavení duplikátu parkovací karty  při ztrátě, znehodnocení, nebo krádeži …............50,-Kč, (při poškození je nutno předložit poškozenou kartu, ze které budou zřetelné původní údaje).

Za vystavení náhradní parkovací karty při změně RZ vozidla, při krádeži vozidla nebo krádeži karty,( budou-li tyto skutečnosti doloženy potvrzením příslušného orgánu Policie  ČR)...…50,- Kč.

 

Na základě žádosti a vrácení karty firmě Městské parkovací domy s.r.o., IČO: 278 80 834,  Starofarní 152 Mladá Boleslav bude žadateli vrácena příslušná část zaplacené ceny k prvnímu dni následujícího měsíce.

 

Ceny parkovného a parkovacích karet pro oblast B

a) Cena parkovací karty k stání jednoho silničního motorového vozidla  fyzické osoby, která má místo trvalého pobytu ve vymezené oblasti (rezident) RA (modrá zóna)……    Kč/rok/1000,--

- za každou další kartu vydanou osobě s trvalým pobytem ................ Kč/rok/2000,--

Cena parkovací karty k stání jednoho silničního motorového vozidla provozovaného právnickou nebo fyzickou osobou za účelem podnikání podle zvláštního předpisu, která    sídlo nebo provozovnu ve vymezené oblasti (abonent) RA (modrá zóna).............. Kč/rok/ 2400,--

- za každou další kartu vydanou práv. nebo fyz. osobě pro účely podnikání ..... Kč/rok4800,--                                                                                                                           

Cena parkovací karty pro jedno silniční motorové vozidlo platná pro všechna placená parkoviště v oblasti B ………………………………………………… Kč/rok/6000,--

Cena za stání silničního motorového vozidla na úsecích místních komunikací na dobu časově omezenou (parkovací hodiny) PA2 (zelená zóna):

 

 

 

tř. V. Klementa

nám.Republiky

ul. Havlíčkova

ul.U Stadionu

ul. Koněvova

da)

První hodina

Kč / 10,--

Kč / 2,--

Kč/ 5,--

db)

Druhá a každá další hodina

Kč / 20,--

Kč / 20,--

 

dc)

Minimální cena

Kč / 5,--

Kč / 2,--

Kč / 5,--

dd)

Maximálně za den

 

 

Kč / 10,--

 

Osoby, které jsou oprávněny užívat silniční motorová vozidla označená O1 (vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou) parkují zdarma.        

 

Za vystavení duplikátu parkovací karty  při ztrátě, znehodnocení, nebo krádeži .................100,-Kč, (při poškození je nutno předložit poškozenou kartu, ze které budou zřetelné původní údaje).

 

Za vystavení náhradní parkovací karty při změně RZ vozidla, při krádeži vozidla nebo krádeži karty( budou-li tyto skutečnosti doloženy potvrzením příslušného orgánu Policie ČR) ….…50,- Kč.

 

Na základě žádosti a vrácení karty společnosti Městské parkovací domy s.r.o., IČO: 278 80 834,  Starofarní 152 Mladá Boleslav bude žadateli vrácena příslušná část zaplacené ceny k prvnímu dni následujícího měsíce.